Geschiedenis

1 foto oprichters Georges en StafIn 1973 zag Tafeltennisclub Galmaarden het  levenslicht. Net als zovele andere verenigingen is TTC Galmaarden ontsproten in het brein van enkele enthousiastelingen. Toen de gemeentelijke Jeugd-, Sport- en Cultuurraad tijdens de Pinksterkermis van 1972 een tafeltennistornooi organiseerde, borrelde bij gemeentesecretaris Staf De Proost, bankdirecteur Georges De Ligne en gemeenteambtenaar Johnny Faut de gedachte op om een club voor tafeltennissport op te starten.

Betrokkenen sloegen de handen in elkaar en legden de nodige contacten met de Nationale Tafeltennisfederatie en de Provinciale Comités van Brabant en Oost-Vlaanderen. Bijna een jaar later was de kogel door de kerk. Op 24 maart 1973 werd ‘Tafeltennisclub Galmaarden’ officieel opgericht.

Van de Federatie kreeg TTC Galmaarden de formele toestemming om als Brabantse club aan de competitie in Oost-Vlaanderen deel te nemen. In die tijd waren immers het merendeel van de Brabantse clubs gelegen in de Brusselse en de Leuvense regio. Daarom werd geopteerd voor de Oostvlaamse competitie, waar de verplaatsingen naar de andere clubs beduidend korter waren. De goede verstandhouding en de vriendschapsbanden die met deze clubs doorheen de jaren zijn gegroeid, maakt dat TTC Galmaarden op heden nog steeds aantreedt in de Oost-Vlaamse competitie.

foto 78

Ondertussen had het gemeentebestuur haar goedkeuring gegeven om de oude gemeenteschool achter het gemeentehuis om te vormen tot clublokaal. Van deze vrij bouwvallige gebouwen werden twee klaslokalen ingericht tot een speelruimte met aangepaste verlichting, bevloering en een oude, gezellige mazoutkachel.oude gemeenteschool Niettegenstaande het lokaal borg stond voor vele uren ‘pingpong’-plezier, voldeed het lokaal niet aan de nodige sportvoorzieningen.
Vooral het toenemend aantal leden en het stijgend aantal competitieploegen, alsook het verder verval van de lokalen, noodzaakten de club om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Zo werd achtereenvolgens gespeeld in zaal ‘Domino’, in de turnzaal van de gemeenteschool Tollembeek en in de kantine van het sportcentrum van Tollembeek.
Na deze omzwervingen, kon TTC Galmaarden zicht in 1987 uiteindelijk vestigen in de T.R.B.-zaal, gelegen achter het Galmaardse gemeentehuis. Voortaan konden de leden zich in ideale omstandigheden en in alle comfort toeleggen op hun favoriete sport. De T.R.B.-zaal is sindsdien de vaste stek geworden van TTC Galmaarden.De goede sportfaciliteiten en de gezellige clubsfeer verhoogden duidelijk de prestaties van de spelers. Ook de belangstelling van de Galmaardse jeugd voor de club nam zienderogen toe, hetgeen resulteerde in een forse groei van het ledenaantal.

Vandaag kan de Galmaardse tafeltennisclub prat gaan op een goed uitgebouwde organisatie met ruim vijftig competitie- en recreatiespelers. Ook sportief gaat het de club voor de wind, met als voorlopig hoogtepunt de promotie van de 1ste ploeg naar landelijke. (voordien 3de nationale genoemd). Het sociale aspect steeds indachtig, is TTC Galmaarden uitgegroeid tot een vaste waarde in het Galmaardse sportleven. Zoals u merkt, kan Tafeltennisclub Galmaarden terugblikken op een mooi verleden. De toekomst belooft echter nóg mooier te worden!